Diweddariad byr

Bore da, ffrindiau! Mis yma roeddwn i eisiau ysgrifennu rhywbeth yn Gymraeg, ond doeddwn i ddim yn gwybod… beth. Felly meddyliais, efallai byddai rhywfath o ddiweddariad yn syniad da. Dw i ddim yn gwybod, os mae unrhyw un o hyn gwneud synnwyr, ond bydd hi’n ddiddorol gweld sut dw i’n gwella dros amser, gan ddefnyddio hyn fel man cychwyn.

Dw i wedi bod yn gweithio drwy’r gwerslyfr Routledge Basic Welsh gan Gareth King. Dim ond hyd at Uned 16 (allan o 40) dw i, ond dw i wedi prynu llyfr nesa’r gyfres yn barod. Dw i’n hoffi ffurfiad y cwrs: mae o’n ddiddorol, trywadl a mewn gwirionedd doniol ar adegau. Dw i’n ei argymell yn drylwyr. Er bod fy nghynnydd yn araf, mae’n teimlo fel nad wyf yn symud ymlaen i’r uned nesaf nes bod gennyf ddealltwriaeth dda o’r deunydd – felly dw i’n medal bod y cyflymder yn iawn.

Dw i wedi prynu llyfrau o‘r Lolfa hefyd. Dw i ddim cweit yn barod i ddechrau darllen nofelau, ond ymddangosai y rhai hyn yn rhy dda i fethu. Mae Dal y mellt yn thriller, y nofel bod ysbridolodd y gyfres cyntaf Cymraeg ar Netflix; a dw i’n siŵr y bydd Manawydan Jones: Y Pair Dadeni yn fron yn sicr yn adnabyddus yn barod, os dach chi’n darllen hwn yng Nghymru. Mae o’n seiliedig ar y Mabinogion, casgliad o chwedlau yn seiliedig ar y traddodiad llafar Cymreig (sydd astudio yn aml mewn ysgolion yng Nghymru). Mae’r llyfrau eu hun yn wrthrychau prydferth, mae’r ansawdd yn rhagorol. Fedra i ddim aros i ddechrau!

Dan ni’n cweit lwcus yn y DU, oherwydd gennym ni mydeniad cymharol hawdd i raglenni teledu yn Gymraeg. A dw i ddim yn siarad jyst am Bobol y Cwm, er bod honno’n ardderchog. Rhyddhaodd S4C (y sianel deledu Cymraeg) yn ddiweddar ffilm o’r enw Y Sŵn. Mae plot y ffilm yn ymwneud â tharddiad S4C, y sianel deledu Cymraeg a grybwyllwyd uchod. Mae hi’n stori o gynllwyn gwleidyddol, darn hanes diweddar na wyddwn i ddim ohono. Mae hi’n ar gael ar S4C Clic a BBC iPlayer, a dw i’n meddwl ei fod yn bendant yn werth ei wylio.

Protestiadau y tu allan i’r Swyddfa Gymreig yn y ffilm Y Sŵn

Wel, dw i eisiau’ch diolch chi am ddarllen hwn. Dw i’n siŵr ei fod yn llawn o gamgymeriadau, ond dw i’n gobeithio y byddaf yn gallu edrych yn ôl ar hwn a chwerthin… ryw ddydd. Fel bob amser gallwch chi’n ffindio fi ar Twitter, Instagram a Mastodon (mae @sprakskatan fy enw fi ar bobeth), os dach chi eisiau nghysylltu fi er mwyn ngweiddi ar fi am fy Nghymraeg ofnadwy. Byddai hi’n ddealladwy. Tan y tro nesa, gofalu amdanoch eich hun!

— J.

Right, well. That’s that, then – my first ever post (almost) entirely in Welsh. I just want to briefly explain my process for this, because I think it looks far more complicated than I should be able to manage, and I’d like to be completely up front about that – it absolutely is. This is an exercise in trying to run before I can walk – I spent a lot of time looking up words in dictionaries and hand-writing sentences, and then shoving them into Google Translate (Welsh > English) to make sure the English translation it spat out was more or less what I was trying to say, before they even made it into the Google Doc I drafted this in. It’s taken me literally all weekend to write even these few paragraphs, and I’m absolutely certain they’ll be riddled with mistakes. But that’s kind of the whole point. I was flipping through an old notebook a few weeks ago and I found a few passages I’d written years ago in Norwegian, and god, it was awful. Absolutely terrible. But the fact that I could recognise that now spoke to how much I’d improved in the interim – so that’s what this is, a sort of time capsule I can look back on in a few years and think, wow, look how far I’ve come! That’s the idea, anyway. I hope it wasn’t too painful for you Welsh speakers out there to read, and that it was at least semi-legible. And finally, apologies to Gareth King – my poor standard of Welsh is in no way reflective of his wonderful textbook, which is worth its weight in solid gold. So I’ll leave it there – see you later this month for my traditional Eurovision write-up – until then, hwyl!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s