Indigenous LangJam – Te reo Māori

Kia ora koutou! Kei te pēhea koutou? Ko Den Språkliga Skatan ahau. Ko wai ō koutou ingoa? Nō Ingaranga ahau. Nō hea koutou? He iti tōku reo Māori. Kei te ako au i te reo Māori. He reo Māori ō koutou? ...I have to admit, that's as far as I managed to get as far … Continue reading Indigenous LangJam – Te reo Māori